Ismertető kiadvány - GINOP-2.1.7-15-2016-01049

Projekt címe: Konténeres rendszerű faipari melléktermék tömörítő berendezés fejlesztése

Kedvezményezett neve: MOÓR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Megvalósulási helyszín: 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 116. 649/163 hrsz.

Projekt időszak: 2017.08.01 – 2019.08.30.

Projekt Összköltsége: 89 960 000,- Ft

Projekt Támogatása: 54 200 900,- Ft

Projekt intenzitása: 60,25 %

Prototípus leírás és kezelési útmutató

 

A fejlesztési eredményünk - eltérően a hulladéktömörítő konténerekkel szemben – egy olyan telepített, hatékony tömörítő préstechnológia kialakítása, amely a faipari melléktermék keletkezés helyszínén egyszerűen beüzemelhető, a helyi infrastruktúrába beilleszthető, és amely alkalmas a logisztikai rendszerekben jelenleg is alkalmazott és nagy számban elterjedt görgős konténerek fogadására. Az általunk tervezett és kivitelezett megoldással biztosítani tudjuk, hogy a felhasználóknak (faipari üzemek, szállítmányozó cégek) nem kell a meglévő konténer parkot lecserélni, s alkalmazhatók a jelenleg elterjedt, szabványos közúti szállításban alkalmazható konténerek. A technológia további előnye, hogy egy présberendezés több konténer kiszolgálására is alkalmas egyszerű áttelepítéssel, így csökken a beruházási költség. A préstechnológia alkalmazásával jelentősen növelhető a konténer hasznos kapacitása, s tekintettel arra, hogy a préstechnológia nem a konténer része így csökken annak önsúlya, s ezzel növelhető a hasznos térfogat. A projekt eredményeképpen létrejövő konténeres préstechnológia lehetővé teszi a laza halmazállapotú anyagok, mint például faforgács, fűrészpor, valamint műanyagok tömörített, gazdaságosabb szállítását.

A projekt kezdeti fázisában a tervezést megelőzően teljeskörű piac- és termékelemzést végeztünk, melynek keretében megvizsgáltuk a nemzetközi hulladékfeldolgozás, faipar, és műanyag-, illetve papíriparban alkalmazott technológiákat, elemeztük azok előnyeit és hátrányait. A tervezési szakasz első felében elemeztük és vizsgáltuk a feldolgozandó anyagok fizikai és energetikai jellemzőit, majd laboratóriumi modellezéssel mértük a préselés jellemző paramétereit. A kapott adatok ismeretében a projektben résztvevő munkatársak együttesen dolgoztak a fejlesztő mérnöki szolgáltatóval, melynek eredményeként az első tervdokumentációk alapján elkezdődtek a szükséges anyagbeszerzések.

A tervezési szakaszban összeállított prototípus tervekről a kivitelezés időszakában bebizonyosodtak egyes konstrukciós hibák és a gyakorlati alkalmazásuk különféle akadályai, valamint nem utolsósorban (kialakításuknál fogva) beruházási igényük okán a versenyképességük, ezért a korábban tervezett 2 típus helyett a tervezési feladat egy optimalizált konstrukcióra szűkült le. Ebben a fejlesztési szakaszban is szorosan együttműködtek mind a fejlesztésben, mind a kivitelezésben, gyártásban résztvevő kollégák, munkatársak. A méretezett és a tervdokumentációban meghatározott alapanyagok beszerzése, valamint azok összeállítása komoly és folyamatos egyeztetést igényelt, melynek eredményeként elkészült a tesztelésre alkalmas prototípus.

A prototípus tesztelési szakaszában ipari körülmények között, több ismétlésben, az eredeti tematikának megfelelően eltérő paraméterezésű, több fajtájú alapanyagok, faipari hulladékok tömörítési próbáját végezte el a mérnöki csapat, melynek során mérte és elemezte a tömörítés hatékonyságát. Ezek alapján a prototípuson a szükséges módosításokat a fejlesztő csapatunk elvégezte és a fejlesztési szolgáltató javaslatokat tett a végső konstrukciós kialakításra, a tervdokumentáció módosítására.

Projektzárási szakaszban a teszteredmények és működési tapasztalatok alapján elkészült tömörítő berendezés végső dokumentációja, melynek köszönhetően a termékesítés folyamatának kidolgozásával zárult a projekt. A technológiai fejlesztés eredményeként létrejött egy olyan, új és korszerű, az ipar számára alkalmazható költséghatékony technológia, amely nem csak a faipar, de a műanyag- és hulladékipar számra is alternatívát nyújthat a jövőben, s jelentősen hozzájárulhat a versenyképes, alacsonyabb környezetterheléssel megvalósítható hatékony szállítmányozási és újrafeldolgozási feladatokhoz.

Dátum: 2019.08.30 Nagykanizsa