Az európai uniós támogatásból megvalósult képzéseink

Kedvezményezett neve: MOÓR Kft.

A szerződött támogatás összege: 4 890 200 Ft

Képzések elnevezése és célja:

Személyi kompetenciafejlesztés (32 óra) - A képzés célja, hogy a résztvevők fejlesszék azon képességeiket, melyek hozzájárulnak önmaguk fejlődéséhez.
Stresszkezelés (32 óra) - A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben.
Informatikai kompetenciafejlesztés (36 óra) - A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása:

Személyi kompetenciafejlesztés (32 óra) - A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.

Ön- és társismeret: A modul során a résztvevő megismerkedik az önismeret fogalmával, szintjeivel, szükségességével, a Johari ablakkal, és az önismereti kerékkel. A személyiségjellemzők megismerése után a hallgató képes mások és saját viselkedésének tárgyilagos értelmezésére. A személyiség térképek kialakításával könnyebben értelmezi az emberek egymásra adott reakcióit: vérmérséklet, érzelmek kialakulásának gyorsasága, erőssége, tartóssága
A társas kommunikáció alapjai: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia, meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával.

Stresszkezelés (32 óra) - A képzés 3 tananyagegységet tartalmazott.

A stresszkezelés elméleti háttere: A tananyagegység célja a stressz és konfliktuskezelés elméleti hátteréhez kapcsolódó ismeretek elsajátítása
Stresszkezelés eszközeinek alkalmazása: A tananyagegység célja a stressz-, és konfliktuskezelés eszközeinek alkalmazásához kapcsolódó ismeretek elsajátítása
Ismeretbővítés: stresszkezelési háttérismeret: A tananyagegység célja a képzés során elsajátított ismeretek további bővítése.

Informatikai kompetenciafejlesztés (36 óra) - A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.

Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama:

Személyi kompetenciafejlesztés (32óra) - 2022.10.12. – 2022.10.28.
Stresszkezelés (32 óra) - 2022.11.02. – 2022.11.16.
Informatikai kompetenciafejlesztés (36 óra) – 2023.01.09. – 2023.01.30.